РОМАШКО Володимир Якович


 • Курс: “Теорія електричних ланцюгів”, “ Енергетична електроніка”, “Основи інженерного проектування”
 • Каб.: 309-12
 • Телефон: +38 (044) 204-8122
 • CV

Професор, доктор технічних наук.

Народився 1949 р. Закінчив з відзнакою КПІ у 1973 р. Працював інженером, асистентом, ст. викладачем на кафедрі промислової електроніки. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію. З 1983 р. працював на посаді доцента. У 2010 році захистив докторську дисертацію «Аналіз режимів роботи перетворювачів електричної енергії методом функцій вільного режиму» за спеціальністю 05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. З 2011 р. працює на посаді професора кафедри промислової електроніки.

Сфера наукових інтересів – дослідження електромагнітних процесів у дискретно-лінійних ланцюгах та застосування цих методів до аналізу електромагнітних процесів в силових електронних пристроях. Підготував та читав курси лекцій зі спеціальних та загальноінженерних дисциплін: “Основи промислової електроніки”, ”Перетворювальна техніка”, “Основи обчислювальної техніки та програмування”, “Теорія електричних кіл”, “Енергетична електроніка”, “Основи інженерного проектування”. Керує магістерськими дисертаціями та дипломними проектами бакалаврів і спеціалістів. Підготував 7 магістрів та 2 х кандидатів наук. Має понад 70 наукових праць, 10 авторських свідоцтв та патентів, є автором монографії та навчального посібника, співавтором чотирьох підручників.

Лауреат двох премій КПІ за кращі підручники, а також премії Науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки та зв’зку ім. О.С.Попова.

Сторінка в Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=g80S72YAAAAJ&hl=uk

Підручники та посібники

 1.  Ромашко В.Я. Дискретно-лінійні електричні ланцюги. Теорія та розрахунок. Монографія. К.Аверс, 2005.
 2. Руденко В.С., Трифонюк В.В., Ромашко В.Я. Промислова електроніка. К.: Либідь 1993. – 432 с.
 3. Ромашко В.Я. Основи аналізу дискретно-лінійних ланцюгів. К.: Либідь 1993. – 120 с.
 4. Ромашко В.Я. Перетворювальна техніка. Частина І. К.: ІСDO, 1996. – 262 c. Руденко В.С., Морозов В.Г.
 5. Гончаров Ю.П., Будьонний О.В.,  Морозов В.Г.,  Панасенко М.В.Руденко В.С. Ромашко В.Я. Перетворювальна техніка. Частина ІІ.  Харків: Фоліо, 2000. – 360 с.
 6. Жуйков В.Я., Ромашко В.Я. Перехідні процеси. Навчальний посібник К: НТУУ «КПI», ВПІ ВПК «Політехніка» 2010. 184 с.

Статті

Вітчизняні фахові 

 1. Ромашко В.Я. Определение параметров сглаживающих LC-фильтров в импульсных регуляторах постоянного напряжения / Проблемы преобразовательной техники. К.: 1983. c. 82 – 84
 2. Руденко В.С., Жуйков В.Я., Ромашко В.Я. Анализ электромагнитных процессов в регуляторах с многозонной импульсной регуляцией. В кн.: Повышение качества электрической энергии. Сб.науч.тр. Киев: Наук. думка, 1983, с. 140-146.
 3. Ромашко В.Я. Анализ процессов в нагрузке преобразователей на программируемых микрокалькуляторах. Проблемы преобразовательной техники. К.: 1987. C. 214 – 216.
 4. Ромашко В.Я. Расcчет переходного процесса в нагрузке преобразователей методом наложения переходных реакций . Изв. Вузов СССР. Энергетика. 1989. № 1. C. 58 –
 5. Ромашко В.Я. К определению среднего значения тока в цепи при кусочно-непрерывном воздействии // Радиоэлектроника. Вестник Киевского политехнического института, 1990, Вып. 27. C. 109 – 111.
 6. Ромашко В.Я. Анализ электромагнитных процессов в дискретно-линейных цепях. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”.2000. Ч 5. C. 3 – 6.
 7. Ромашко В.Я. Анализ электромагнитных процессов в дискретно-линейных цепях с переменной структурой. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2000. Ч. 2. C. 85 – 89.
 8. Ромашко В.Я. Дослідження вільного процесу в електричних ланцюгах за допомогою функцій вільного режиму // Электроника и связь. 2000. № 9. C. 126 – 129.
 9. Ромашко В.Я. К определению аналитических выражений функций свободного режима линейных электрических цепей // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2001. Ч. 1. C. 50 – 54.
 10. Ромашко В.Я. Формирование уравнений состояния линейных электрических цепей для численного расчета их функций свободного режима // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2001. Ч. 3. C. 34 – 36.
 11. Ромашко В.Я. До визначення сталих інтегрування при розрахунку перехідних процесів в лінійних електричних ланцюгах // Электроника и связь. 2001. № 12. C. 50 – 52.
 12. Ромашко В.Я. Функції вільного режиму та вторинні параметри лінійного електричного ланцюга. Электроника и связь. 2002. № 14. – C. 92 – 94.
 13. Ромашко В.Я. Определение переходных характеристик элементов электрической цепи с помощью ее функций свободного режима// Технічна електродина-міка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. Ч 5. C. 3 – 6.
 14. Ромашко В.Я. Функции свободного режима электрических цепей с параллельно либо последовательно соединенными реактивными элементами // Технічна електродина-міка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. Ч. 4. C. 7 – 12.
 15. Ромашко В.Я. О трудоемкости метода припасовывания при использовании функций свободного режима электрической цепи // Tехнічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2002. Ч 2. C.51 –
 16. Ромашко В.Я. Исследование свойств линейных электрических цепей путем анализа их функций свободного режима // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. Ч 3. C. 31 – 34.
 17. Ромашко В.Я. Переваги використання функцій вільного режиму електричного ланцюга при розрахунках методом припасовування // Электроника и связь, 2002, – № 1 – C. 76 – 79
 18. Ромашко В.Я. Порівняльна оцінка методів розрахунку багатоступінчатих перехідних процесів // Электроника и связь, 2003, № 18. C. 50 –
 19. Ромашко В.Я., Батрак Л. М. Особливості карти нулів та полюсів функцій вільного режиму електричного ланцюга // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2003. Ч. 1.C. 47 – 50
 20. Ромашко В.Я., Батрак Л. М.Формування рівнянь стану електричного ланцюга з використанням його вторинних параметрів // Электроника и связь, 2003. №C. 188 – 190.
 21. Ромашко В.Я. О классификации электрических цепей с ключевими и вентильными элементами. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. Ч. 6. C. 11 – 14.
 22. Ромашко В.Я. Батрак Л. М., Вербицький Є.В.Функции свободного режима электрических цепей со взаимной индуктивностью // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2004. Ч. 2. C. 119 – 123.
 23. Ромашко В.Я. Батрак Л. М., Вербицький Є.В.Двофазний регулятор з взаємною індуктивністю. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2005. Ч. 3. C. 7 – 11.
 24. Ромашко В.Я. Батрак Л. М., Вербицький Є.В.Алгоритм прискореного розрахунку перехідних процесів методом припасовування // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. 2006. Ч. 3. C. 87 – 90.
 25. Ромашко В.Я. Батрак Л. М. До питання про діагностику електричних ланцюгів // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. Ч. 3. C. 19 – 24
 26. Ромашко В.Я. Батрак Л. М. Алгоритми діагностики електричних ланцюгів // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. Ч 1. C. 78 – 82.
 27. Ромашко В.Я. Батрак Л. М. Універсальний стенд для діагностики резистивних ланцюгів // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2009. Ч. 1. C. 105 – 108.
 28. Ромашко В.Я., Жуйков В.Я., Вербицький Є.В. Ефективність розрахунку багатоступінчатого перехідного процесу з використанням функцій вільного режиму в середовищі Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. 2009. Ч. 2. C. 78 – 81.
 29. Ромашко В.Я., Батрак Л. М.Розрахунок перехідних процесів в перетворювачах в програмному середовищі MathС Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. 2010. Ч 3. C. 69 – 72.
 30. Ромашко В.Я., Жуйков В.Я., Вербицький Є.В. Чисельно-аналітичний метод розрахунку функцій вільного режиму. Технічна електродинаміка, 2010 № 3. с. 9…13.
 31. Ромашко В.Я. Аналіз режимів роботи напівпровідникових перетворювачів методом функцій вільного режиму. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність. Частина 2 К.: 2010, с. 227…230.
 32. Ромашко В.Я. Жуйков В.Я., Вербицький Є.В. Використання методу функцій вільного режиму у системах уперджувального керування. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Силова електроніка та енергоєфективність” Частина 2. К.: 2011, с. 164-170.

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

 1. Ромашко В.Я., Вербицький Є.В. Применение разностных уравнений в системах упреждающего управления преобразователями постоянного тока. Электроника и связь № 2 2012, с 23…27
 2. Ромашко В.Я., Батрак Л. М.До питання про інверсний аналіз електричних кіл// Технічна електродинаміка. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки” Частина 3. К.: 2012, с. 7 – 8.
 3. Ромашко В.Я., Батрак Л. М. Використання вторинних параметрів при рішенні задач ТЕК // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: „Силова електро-ніка та енергоефектив-ність” Частина К.: 2012 с. 166-171.
 4. Ромашко В.Я., Жуйков В.Я.До питання до застосування метода накладання при аналізі перехідних процесів з ненульовими початковими умовами. Электроника и связь №3. 2013 с. 19-
 5. Ромашко В.Я. До питання про відбір максимальної потужності від джерел електричної енергії. // Электроника и связь №4. 2013 с. 28…34
 6. Ромашко В.Я. Устройства согласования нагрузки с источником электрической энергии // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. Т.1 № 8, август 2013г. с. 67…74.
 7. Ромашко В.Я., Вербицький Є.В. Особливості пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї методами холостого ходу і короткого замикання Электроника и связь № 5. 2013 с. 13-18.
 8. Ромашко В.Я., Вербицький Є.В., Киричик Є.І. Аналіз втрат енергії в системі відбору максимальної потужності сонячної батареї // Технічна електродинаміка, 2014 № 4. С. 55-57
 9. Ромашко В.Я., Вербицький Є.В., Киричик Є.І. Недоотримана енергія при пошуку ТМП сонячної батареї // Энергосбережение. Энер-гетика. Энергоаудит. Т.1 № 9, 2014. с. 6 – 12
 10. Ромашко В.Я., Гомма Д.І. Додаткові втрати енергії при послідовному з’єдна-нні суперконденсаторів // Электроника и связь № 3. 201 С. 37- 42. 

Авторські свідоцтва, патенти 

 1. Руденко В.С., Ромашко В.Я. Узел коммутации тиристора. А.с. 665375 СССР. – Б.И., 1979, № 20.
 2. Руденко В.С., Ромашко В.Я. Система управления випрямителем. А.с. 674184 СССР. – Б.И., 1979, № 26.
 3. Руденко В.С., Ромашко В.Я. Устройство для принудительной коммутации вентилей статических преобразователей. А.с. 723732 СССР. – Б.И., 1980, № 11.
 4. Руденко В.С., Ромашко В.Я, Керцман С.А., Пельтек И.Ф. Стабилизированный источник постоянного напряжения. А.с. 771636 СССР. – Б.И., 1980, № 38
 5. Ромашко В.Я.Самовозбуждающийся инвертор напряжения. А.с. 803090 СССР.- Б.И., 1981, № 5
 6. Ромашко В.Я., Скобченко В.М. Преобразователь постоянного напряжения в переменное ступенчатое. А.с. 875562 СССР. – Б.И., 1981, № 39
 7. Жуйков В.Я., Ромашко В.Я. Источник регулируемого стабилизированного постоянного напряжения А.с. 964603 СССР. – Б.И., 1982, № 37
 8. Глазов Ю.А., Руденко В.С. Реверсивный регулятор тока для гальванотехники и электрохимии А.с. 1628169 СССР . – Б.И., 1991, № 6
 9. Скобченко В.М., Глазов Ю.А., Костецкий А.А. Топчий С.В. Одноканальное устройство для управления выпроямителем. А.с. 1624626 ССС. – Б.И., 1991, № 4.
 10. Ромашко В.Я., Вербицький Є.В., Киричик Є.І Спосіб пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї. Патент на корисну модель UA № 91151U МПК НО2М 3.02. 06.2014. Бюл. № 12.