Увага вступникам до магістратури

Вступникам до магістратури, що мають творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальністю), мають надіслати свої результати (копію титульної сторінки видання + зміст (сторінка з автором) + перша сторінка публікації з вказаними авторами) на адресу:

shinat-eds@lll.kpi.ua

до 06.07.2020 р.