Засідання кафедри ЕПС №15 (2022-2023)

У четвер 16 лютого о 16:00 в Google Meet відбудеться засідання кафедри ЕПС №15

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт аспірантів про виконання індивідуального плану роботи.
Доповідачі: аспіранти, наукові керівники.

2. Особливості організації навчального процесу у весняному семестрі.
Доповідач: Хижняк Т.А.

3. Поточні справи з акредитації освітніх програм.
Доповідач: Клен К.С., Цибульский Л.Ю.

4. Інструктаж з техніки безпеки.
Доповідач: Трофімчук Т.С.

5. Різне.