Засідання кафедри ЕПС №22 (2022-2023)

У середу 24 травня о 16:00 офлайн (з можливістю дистанційного підключення в Google Meet) в ауд. 406-12, відбудеться засідання кафедри ЕПС №21

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Залік з переддипломної практики студентів рівня бакалавр.
Доповідачі: студенти, наукові керівники.

2. Аналіз виконання індивідуального навчального плану аспірантів.
Доповідачі: Василь ГРОМОВ, Владислав КЛИМЕНКО, Ігор ФЕДІН.

3. Результати другого календарного контролю.
Доповідач: Сергій ТУГАЙ.

4. Конкурсні справи.

5. Різне