Переддипломна практика студентів 4 курсу

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 171 «Електроніка», освітніми програмами «Електронні компоненти і системи» та "Електронні прилади та пристрої". Основним завданням практики є закріплення та поглиблення знань дисциплін професійної підготовки, а також підбір фактичних матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Практика проводиться на 4 курсі у 8 семестрі. Загальний обсяг практики складає 180 навчальних годин (6 кредитів ECTS). Тривалість практики за робочим навчальним планом – 5 тижнів.