Вступ на перший курс (за сертифікатами ЗНО)

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту та складаєш або вже склав Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 3 роки 10 місяців. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.
Як стати студентом кафедри електронних пристроїв систем:
  1. Скласти ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики (іноземної мови, історії України, хімії, географії або біології).
  2. Отримати атестат про повну загальну середню освіту.
  3. Зареєструвати електронний кабінет починаючи з 01 липня 2022 року.
  4. Подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти з 14 по 18:00 22 липня 2022 р., де вказати:

Університет:КПІ ім. Ігоря Сікорського

  • Факультет : ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
  • Спеціальність: Електроніка
  • Скористайтесь рекомендаціями та допомогою співробітників кафедри за телефоном: +380 44 204 90 70

5. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення - не пізніше 12:00 27 липня 2022 року.

6. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення - не пізніше 18:00 04 серпня 2022 року.

7. Зарахування вступників за державним замовленням - 05 серпня 2022 року.

8. Закінчення прийому копій документів для отримання спеціальних умов участі у конкурсі (для вступників, які беруть участь у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб та претендують на переведення) - не пізніше 11 серпня 2022 року.

7. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 17:00 11 серпня 2022 року.

8.  Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 12 серпня 2022 року.

Із Правилами вступу на 1-й курс за сертифікатами ЗНО можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії.

Перелік сертифікатів

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами. Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра вступник має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 і 2022 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника.

Сертифікати ЗНО з української мови і літератури 2019-2022 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти:

СпеціальністьПерелік Сертифікатів
Електроніка

•Математика – ваговий коефіцієнт К1=0,5;

•Фізика (або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія – за вибором) – ваговий коефіцієнт К2=0,2;

•Українська мова – ваговий коефіцієнт К3=0,25.

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту: К4=0
Вага додаткового балу СДП: К5=0,05
Максимальний конкурсний бал: 200

Підрахунок конкурсного балу вступника кафедри електронних пристроїв та систем:

КБ = (К1·Мат. + К2·Фіз. (або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія – за вибором) + К3·Укр. мова + К4·БА + К5·Дб)·ГК·СК

•  БА – бал документу про повну загальну середню освіту
•  ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 (для першого та другого пріоритетів);
•  Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ
•  СК – сільський коефіцієнт 1,05, для вступників, зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу.

Подробиці тут

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн.

Заочна форма навчання, грн.

171 Електроніка

16 600

11 300

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2022 році для спеціальності
171 - Електроніка

Ліцензований обсяг

160

Максимальний обсяг державного замовлення

130

Кваліфікаційний мінімум

10

Квота 1

6

Квота 2

13

.