Дисципліни ОПП Електронні компоненти і системи – Магістр з електроніки (професійне спрямування)

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавство

 

Вибіркові компоненти ОП

 

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

Практикум з іншомовного професійного спілкування

Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)

Наукова робота за темою магістерської дисертації

 

 

Цикл професійної підготовки

 

Обов’язкові компоненти ОП

 

Електронні системи керування та регулювання

Мікропроцесорні системи

Основи теорії авторегулювання

Конструювання та технології електронних пристроїв та систем

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Силові електронні системи

Системи електроживлення електронної апаратур

Технології Інтернету речей в електроніці

Додаткові розділи силової електроніки

 

Вибіркові компоненти ОП

 

Переддипломна практика

Виконання магістерської дисертації