Дисципліни ОНП Електронні компоненти і системи – Магістр з електроніки (наукове спрямування)

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавство

Математичні методи оптимізації

Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОП

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

Практикум з іншомовного наукового спілкування

Навчальні дисципліни з педагогіки

Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)

Наукова робота за темою магістерської дисертації

 

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Електронні системи керування та регулювання

Мікропроцесорні системи

Основи теорії авторегулювання

Конструювання та технології електронних пристроїв та систем

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Силові електронні системи

Системи електроживлення електронної апаратури

Технології Інтернету речей в електроніці

Додаткові розділи силової електроніки

Комп'ютерні технології

Додаткові розділи інформаційної електроніки

Сучасні напрямки комп'ютерної та мікропроцесорної техніки

Вибіркові компоненти ОП

Науково-дослідна практика

Робота над магістерською дисертацією

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавство

Математичні методи оптимізації

Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОП

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

Практикум з іншомовного наукового спілкування

Навчальні дисципліни з педагогіки

Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)

Наукова робота за темою магістерської дисертації

 

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Електронні системи керування та регулювання

Мікропроцесорні системи

Основи теорії авторегулювання

Конструювання та технології електронних пристроїв та систем

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Силові електронні системи

Системи електроживлення електронної апаратури

Технології Інтернету речей в електроніці

Додаткові розділи силової електроніки

Комп'ютерні технології

Додаткові розділи інформаційної електроніки

Сучасні напрямки комп'ютерної та мікропроцесорної техніки

Вибіркові компоненти ОП

Науково-дослідна практика

Робота над магістерською дисертацією

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавство

Математичні методи оптимізації

Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОП

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

Практикум з іншомовного наукового спілкування

Навчальні дисципліни з педагогіки

Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)

Наукова робота за темою магістерської дисертації

 

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Електронні системи керування та регулювання

Мікропроцесорні системи

Основи теорії авторегулювання

Конструювання та технології електронних пристроїв та систем

Пристрої відображення та реєстрації інформації

Силові електронні системи

Системи електроживлення електронної апаратури

Технології Інтернету речей в електроніці

Додаткові розділи силової електроніки

Комп'ютерні технології

Додаткові розділи інформаційної електроніки

Сучасні напрямки комп'ютерної та мікропроцесорної техніки

Вибіркові компоненти ОП

Науково-дослідна практика

Робота над магістерською дисертацією