Правила складання шифру при дипломному проектуванні

ШИФР ДО ДИПЛОМУ ТА КРЕСЛЕНЬ

DD.SS-GG.0NN TK

У випадку коли в дипломі присутні креслення, що мають однакову назву (наприклад декілька втулок, або схем електричних принципових).

DD.SS-GG.0NN.LL TK

DD – тип дипломної роботи

SS – шифр групи.

GG – номер групи.

NN – порядковий номер в списку групи.

TK – назва та код креслення (схеми).

LL – порядковий номер креслення.

DD

ДП

Дипломний проект бакалавра

МРН

Магістерська робота наукового спрямування

МРП

Магістерська робота промислового спрямування

ЗДП

Дипломний проект бакалавра (заочна форма навчання)

ЗМРН

Магістерська робота наукового спрямування (заочна форма навчання)

ЗМРП

Магістерська робота промислового спрямування (заочна форма навчання)

SS

ДС

Шифр груп для освітньої програми «Електронні компоненти і системи»

ДЕ

Шифр груп для освітньої програми «Електронні прилади та пристрої»

GG

61

Шифр для груп ДЕ(ДС)-61, ЗДЕ-61, ДС(ДЕ)-61мн, ДЕ(ДС)-61мп, ЗДЕ-61мн, ЗДЕ-61мп

62

Шифр для груп ДС(ДЕ)-62, ЗДЕ-62, ДЕ(ДС)-62мн, ДЕ(ДС)-62мп, ЗДЕ-62мн, ЗДЕ-62мп

71

Шифр для груп ДЕ(ДС)-71, ЗДЕ-71, ДС(ДЕ)-71мн, ДЕ(ДС)-71мп, ЗДЕ-71мн, ЗДЕ-71мп

72

Шифр для груп ДС(ДЕ)-72, ЗДЕ-72, ДЕ(ДС)-72мн, ДС(ДЕ)-72мп, ЗДЕ-72мн, ЗДЕ-72мп

LL

01

Креслення для 1-го виробу з декількох, що мають однакову назву.

02

Креслення для 2-го виробу з двох або декількох, що мають однакову назву.

TK

ПЗ

Пояснювальна записка

ВДП

Відомість дипломного проекту

ПЕ

Перелік елементів

СА

Схема алгоритму

СП

Схема програми

Т

Е

Електрична схема

Г

Гідравлічна схема

П

Пневматична схема

Х

Газова (крім пневматичної) схема

К

Кінематична схема

В

Вакуумна схема

Л

Оптична схема

Р

Енергетична схема

Є

Схема поділу

С

Комбінована схема

К

1

Структурна схема

2

Функціональна схема

3

Принципова (повна) схема

4

З’єднань (монтажна) схема (друкована плата)

5

Схема підключення

6

Загальна схема

7

Схема розташування

0

Об’єднана схема

Приклади шифру:

ДП.ДС-61.007 ПЗ - дипломний проект бакалавра, група, ДС-61, 7-й в списку групи, пояснювальна записка.

ДП.ДЕ-61.007 ЕЗ - дипломний проект бакалавра, група, ДЕ-61, 7-й в списку групи, схема електрична принципова.

МРН.ДЕ-71.010 Е1 – магістерська робота магістра наукового спрямування, група ДЕ-71мн, 10-й в списку групи, схема електрична структурна.

МРН.ДС-71.010 Е3 – магістерська робота магістра наукового спрямування, група ДС-71мн, 10-й в списку групи, схема електрична принципова.

ДП.ДЕ-61.021 Е4 – бакалаврська робота, група ДЕ-61, 21-й в списку групи, схема друкованої плати до схеми електричної принципової ДП.ДЕ-61.021 Е3.

ДП.ДС-61.021 Е7 – бакалаврська робота, група ДС-61, 21-й в списку групи, схема розташування елементів на платі згідно схеми електричної принципової ДП.ДЕ-61.021 Е3.