Силабуси. Освітній рівень магістр

 

Забезпечення освітніх компонент магістрів
освітньо-науковою програмою
«Електроніка»

Нормативні освітні документи

Шифр за ОП

НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

СИЛАБУС

Цикл загальної підготовки

ЗО 01.1

Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності

ЗО 01.2

Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав

ЗО 02

Основи інженерії та технології сталого розвитку

ЗО 03.1

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 1

ЗО 03.2

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 2

ЗО 04

Інноваційний менеджмент

 

ЗО 05

Педагогічна майстерність

 

ЗО 06

Математичні методи оптимізації

 

Цикл професійної підготовки

ПО 01

Проектування електронних та акустичних систем

 

ПО 02

Проектування електронних та акустичних систем. Курсовий проект

 

ПО 03

Інтелектуальна обробка сигналів в електроніці

 

ПО 04

Інформаційні системи

ПО 05

Електронні системи керування та регулювання

ПО 06

Математичне моделювання систем і процесів

ПО 07.1

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

ПО 07.2

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

ПО 08

Постановка та проведення експерименту

 

ПО 09

Науково-дослідна практика

ПО 10

Виконання магістерської дисертації

 

 

 

Вибіркові освітні документи

Шифр за ОП

НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

СИЛАБУС

ПВ 01

Освітній компонент 1 з Ф-Каталогу

 

 

Інжиніринг акустичних інформаційних систем (АМЕС)

 

 

Проектування акустичних приладів та систем* (АМЕС)

 

 

Підготовчо-знімальний період кіновиробництва (АМЕС)

 

 

Системи відеоспостереження (АМЕС)

 

 

Пристрої відображення та реєстрації інформації (ЕПС)

 

 

Цифрові телевізійні системи (ЕПС)

ПВ 02

Освітній компонент 2 з Ф-Каталогу

 

 

Конструювання акустичних приладів та систем (АМЕС)

 

 

Конструювання медичних акустичних приладів та апаратів (АМЕС)

 

 

Організація та технічне забезпечення світлових шоу (АМЕС)

 

 

Технічні засоби Інтернету речей * (АМЕС)

 

 

Проектування роботизованих електронних пристроїв та систем (ЕПС)

 

 

Оптоелектроніка та нанофотоніка (ЕПС)

 

 

Оптоелектронні інформаційні системи (ЕПС)

 

ПВ 03

Освітній компонент 3 з Ф-Каталогу

 

 

Акустичне обладнання студій та приміщень (АМЕС)

 

 

Апаратна обробка акустичних сигналів (АМЕС)

 

 

Апаратне забезпечення безпроводових систем безпеки * (АМЕС)

 

 

Пост-виробництво в кінематографії (АМЕС)

 

 

Системи технічного зору та розпізнавання образів (АМЕС)

 

 

Компоненти електронних систем керування (ЕПС)

 

Електронно-фотонні методи в екології (ЕПС)

 

ПВ 04

Освітній компонент 4 з Ф-Каталогу

 

 

Моделювання акустичних процесів (АМЕС)

 

 

Моделювання біоакустичних процесів (АМЕС)

 

 

Технології створення освітніх комп’ютерних ігор та проектування доповненої реальності (АМЕС)

 

 

Безпроводові сенсорні мережі * (АМЕС)

 

 

Мікропроцесорні системи на базі ARM процесорів (ЕПС)

 

Технологія виробництва електронних і квантових приладів (ЕПС)

 

ПВ 05

Освітній компонент 5 з Ф-Каталогу

 

 

Психоакустика (АМЕС)

 

 

Шуми та вібрації (АМЕС)

 

 

Програмне забезпечення безпроводових систем безпеки * (АМЕС)

 

 

Організація телевізійного виробництва (АМЕС)

 

 

Технології Інтернету речей (АМЕС)

 

 

Технології Інтернету речей в електроніці (ЕПС)

 

 

Матеріалознавство в електроніці та фотоніці (ЕПС)

 

ПВ 06

Освітній компонент 6 з Ф-Каталогу

 

 

Мікропроцесорні системи (ЕПС)

 

Мікропроцесорні пристрої обробки інформації (ЕПС)

 

 

Комп'ютерні технології (ЕПС)

 

 

Основи машинного навчання (ЕПС)

ПВ 07

Освітній компонент 7 з Ф-Каталогу

 

 

Захист акустичної інформації (АМЕС)

 

 

Оцінювання якості та розбірливості мовних сигналів (АМЕС)

 

 

Сучасні напрямки комп'ютерної та мікропроцесорної техніки (ЕПС)

 

Квантові та нейро- комп‘ютери (ЕПС)

 

ПВ 08

Освітній компонент 8 з Ф-Каталогу

 

 

Системи обмеження доступу до інформаційних ресурсів (АМЕС)

 

 

Оцінювання якості та розбірливості мовних сигналів (АМЕС)

 

 

Інформаційна електроніка (ЕПС)

 

 

Математичне моделювання динамічних об`єктів інформаційної електроніки (ЕПС)

ПВ 09

Освітній компонент 9 з Ф-Каталогу

 

 

Методи оброблення одно- та багатовимірних сигналів (АМЕС)

 

 

Електромагнітна сумісність електронних засобів (АМЕС)

 

 

Проектування пристроїв мікрохвильової електроніки (ЕПС)

 

 

Проектування та програмування бездротових мікрохвильових систем (ЕПС)

 

 

Забезпечення освітніх компонент магістрів
освітньо-професійною програмою
«Електронні компоненти, пристрої та системи»

Нормативні освітні документи

Шифр за ОП

НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

СИЛАБУС

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 Цикл загальної підготовки 

ЗО 01.1

Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності

 

ЗО 01.2

Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав

 

ЗО 02

Основи інженерії та технології сталого розвитку

 

ЗО 03

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

 

ЗО 04

Маркетинг стартап проектів

 

Цикл професійної підготовки

ПО 01

Системи автоматичного керування

 

ПО 02

Системи автоматичного керування. Курсовий проект

 

ПО 03

Електронні системи контролю якості та діагностики

 

ПО 04

Силові електронні системи

 

ПО 05

Потужні плазмові та фотонні імпульсні пристрої

 

ПО 07.01

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

 

ПО 07.02

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

 

ПО 08

Практика

 

ПО 09

Виконання магістерської дисертації

 

 

 

Вибіркові освітні документи

Шифр за ОП

НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

СИЛАБУС

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ПВ 01

Освітній компонент 1 з Ф-Каталогу

 

 

 

Пристрої відображення та реєстрації інформації

 

 

 

Цифрові телевізійні системи

 

ПВ 02

Освітній компонент 2 з Ф-Каталогу

 

 

 

Проектування роботизованих електронних пристроїв та систем

 

 

 

Оптоелектронні інформаційні системи

 

 

ПВ 03

Освітній компонент 3 з Ф-Каталогу

 

 

 

Компоненти електронних систем керування

 

 

Електронно-фотонні методи в екології

 

 

ПВ 04

Освітній компонент 4 з Ф-Каталогу

 

 

 

Мікропроцесорні системи на базі ARM процесорів

 

 

Технологія виробництва електронних і квантових приладів

 

 

ПВ 05

Освітній компонент 5 з Ф-Каталогу

 

 

 

Технології Інтернету речей в електроніці

 

 

 

Матеріалознавство в електроніці та фотоніці