Розклад захисту дипломів бакалаврів

РОЗКЛАД
проведення атестаційного екзамену
студентів за спеціальністю 171 Електроніка
Освітня програма - Електронні компоненти і системи
кваліфікація - бакалавр електроніки
кафедри електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

Комісія 17.4

Голова комісії:
Вербицький Є.В., д.т.н., доц., в.о. зав. каф. ЕПС, доц. каф. ЕПС
Члени комісії:
Бондаренко О.О., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Клен К.С., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Терещенко Т.О., д.т.н., проф. каф. ЕПС
Секретар комісії:
Батрак Л.М., к.т.н., доц. каф. ЕПС

 

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

21.06.2022 р.

10:00

307-12

21

23.06.2022 р.(резервний)

10:00

307-12

 

 

Дата захисту 21.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Дата захисту 23.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

 

 

.

РОЗКЛАД
проведення атестаційного екзамену
студентів за спеціальністю 171 Електроніка
Освітня програма - Електронні прилади та пристрої
кваліфікація - бакалавр електроніки
кафедри електронних пристроїв та систем
денної форми навчання

Комісія 17.5

Голова комісії:
Писаренко Л.Д., д.т.н., проф., проф. каф. ЕПС
Члени комісії:
Чадюк В.О, к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Вербицький Є.В., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Тугай С.Б., к.т.н., доц. каф. ЕПС
Секретар комісії:
Батрак Л.М., к.т.н., доц. каф. ЕПС

 

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

22.06.2022 р.

10:00

108-12

24

23.06.2022 р.

(резервний)

10:00

108-12

 

 

Дата захисту 22.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

Дата захисту 23.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

 

.

РОЗКЛАД
проведення атестаційного екзамену
студентів за спеціальністю 171 Електроніка
Освітня програма - Електронні прилади та пристрої
кваліфікація - бакалавр електроніки
кафедри електронних пристроїв та систем
заочної форми навчання

Комісія 

Голова комісії:
Писаренко Л.Д., д.т.н., проф., проф. каф. ЕПС
Члени комісії:
Чадюк В.О, к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Вербицький Є.В., к.т.н., доц., доц. каф. ЕПС
Тугай С.Б., к.т.н., доц. каф. ЕПС
Секретар комісії:
Батрак Л.М., к.т.н., доц. каф. ЕПС

 

 

Дата

Час

Аудиторія

Кількість захистів

22.06.2022 р.

10:00

108-12

 

23.06.2022 р.

(резервний)

12:00

108-12

 

 

Дата захисту 22.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

Дата захисту 23.06.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

Дата захисту __.__.2022

 

№ п/п

ПІБ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

.