Підвищення кваліфікації викладачів. Миколаєць Д.А.

Миколаєць Дмитро Анатолійович, к.т.н., доцент

Курси:

• Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 121130

Підвищив кваліфікацію в Навчальному комплексі "Інститут післядипломної освіти "НТУУ "КПІ" на тему:

Сертифікація системи менеджменту на базі ISO 9001, 50001, OHSAS 18001"

(28.01.2015)

• Сертифікат ERASMUS+ PROGRAMME

Успішно пройшов навчання за програмою Еразмус+:

"Staff for Teaching/Training Mobility"

("Мобільність викладачів/тренерів") в University of Warwick (Coventry, UK)

(21.06.2019)

• Національний університет біоресурсів і природокористування України

Диплом магістра 

М20 №051561

закінчив у 2020 році Національний університет біоресурсів і природокористування України

здобув кваліфікацію:

ступінь вищої освіти магістр спеціальність

"Публічне управління та адміністрування"

(28.02.2020)

• Сертифікат учасника

засідання круглого столу

"Молоді лідери: 8 кроків до лідерства в часи змін"

(16.04.2021)