Підвищення кваліфікації викладачів. Михайлов С.Р.

Михайлов Сергій Ростиславович, к.т.н., доцент

Курси:

• Свідоцтво

Державного підприємства Науково-виробничий центр енергозберігаючих конструкцій і технологій "Технолуч" Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

ТЛ № 008

Успішно пройшов стажування науково-педагогічного працівника за програмою

"Сучасні методи отримання функціональних оптичних покриттів за допомогою плазмової нанотехнології""

(22.03.2019)

• Сертифікат Центра сертифікації при УТ НКТД

№ 12800.RT.3/19

успішно склав кваліфікаційні екзамени у відповідності до вимог стандарту

EN ISO 9712: 2012 "Нейруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу з неруйнівного контролю і сертифікований як фахівець з неруйнівного контролю. Метод контролю: Радіографічний (RT)

(08.04.2019)