Педагогічна практика аспірантів другого року навчання

Педагогічна практика в системі навчання в аспірантурі є компонентом практичної професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі й спрямована на набуття навичок здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі й формування вмінь викладацької діяльності, зокрема, викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної діяльності студентів, науково-методичної роботи тощо.

У процесі педагогічної практики поглиблюються знання аспірантів з педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм навчальних дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити різні види аудиторних занять, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.

Практика проводиться на 2 році аспірантської підготовки в 3 семестрі. Загальний обсяг педагогічної практики складає 90 навчальних годин (3 кредити ECTS). Тривалість практики за навчальним планом – два тижні з відривом від занять в університеті.

Базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант.

Договір на практику

Силабус з педагогічної практики, спеціальнеість "Електроніка-171", освітня програма "Електроніка", денна форма навчання.

Силабус з педагогічної практики, спеціальнеість "Електроніка-171", освітня програма "Електроніка", заочна форма навчання.

Шаблон ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Наказ про Організацію практики

Наказ про проведення практики аспірантів

Направлення на практику

Обов'язки керівника практики

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про практику МОН

Робоча навчальна программа педагогічної практики аспірантів другого року навчання 

Щоденник практики_шаблон