Пристрої перетворювальної техніки -1

1 Навчальна програма ППТ

2 Робоча навчальна програма ППТ-1

4 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт ППТ

5 Завдання на самостійну роботу студентам (СРС) ППТ-1

6 Тематика курсових робіт

7 Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи ППТ-2

7 Шаблон для оформлення КР

8 Робоча навчальна програма ППТ-2-КР

9 РСО кредитного модуля ППТ-1

9 РСО кредитного модуля ППТ-2

11 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з кредитного модулю ППТ-1

 

15 Завдання на модульні контрольні роботи ППТ-1

16 Конспект лекцій з дисципліни (титулка)

16 Конспект лекцій з дисципліни ППТ-1

17 Контрольні питання на залік ППТ-1

18 Контрольні завдання до залікової контрольної роботи ППТ-1