Переддипломна практика магістрів 2 курсу за освітньо-професійною програмою підготовки

Науково-дослідна практика є одним з елементів навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 171 «Електроніка», спеціалізацією «Електронні компоненти і системи». Основним завданням практики є надбання досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми в галузі електроніки, а також підбір необхідних матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Практика проводиться на 2 курсі у 4 семестрі.  Загальний обсяг практики складає 270 навчальних годин (9 кредитів ECTS). Тривалість практики за робочим навчальним планом – 5 тижнів.

Договір на практику

Силабус з практики, спеціальнеість "Електроніка-171", освітньо-професійна програма"Електронні компоненти та системи", денна форма навчання.

Силабус з практики, спеціальнеість "Електроніка-171", освітньо-професійна програма"Електронні прилади та пристрої", денна форма навчання.

Силабус з практики, спеціальнеість "Електроніка-171", освітньо-професійна програма"Електронні прилади та пристрої", заочна форма навчання.

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку під час проходження студентами переддипломної практики на підприємстві

Шаблон ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Література

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Наказ про Організацію практики

Направлення на практику

Обов'язки керівника практики

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про практику МОН

Робоча навчальна програма за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки

Щоденник практики_шаблон