Акредитація освітньо-наукової програми PhD “Електроніка”

Відкрита зустріч з експертами:

 ID 46364 НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», ОНП "Електроніка"
Час: 10 червня 2021 15:00 Київ
Підключитись до конференції Zoom:
https://zoom.us/j/97975914799?pwd=N2RGVDh1NGhZcUdnSi9yWERENWNmdz09
Ідентифікатор конференції: 979 7591 4799
Код доступу: 2021

Відомості про самооцінювання освітньої програми 
Освітня програма 46364 Електроніка
Рівень вищої освіти Доктор філософії
Спеціальність 171 Електроніка

 

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
ОНП «Електроніка» третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 Електроніка
в Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(у віддаленому (дистанційному) режимі)

 

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи